Vad vi kan göra för er

Om oss

Kompass säkerställer er personal har rätt kunskap
- How to use!

Vi riktar oss till all personal som hanterar medicintekniska produkter inom området personhjälpmedel. All typ av vårdpersonal, ex personliga assistenter, vårdhemspersonal, sjukhuspersonal m.m behöver mer kunskap i produkthantering.

 

Standarder säkerställer att medicintekniska produkter uppfyller de väsentliga hälso-, miljö- och säkerhetskraven i relevanta direktiv. Krav som tex märkning, användningsinstruktioner, prestanda och funktion, säkerhet för patient och personal.

Ändå kostar det samhället både smärta och mycket pengar på grund av felanvändning. Om man tittar på antalet fallolyckor kostar det samhället ca 14 miljarder kronor per år. (msb.se)

 

Det ligger i allas intresse att höja kvaliteten & undvika skador. Att kompetensutveckla kan hjälpa till att nå dessa mål.

Kompetens är yrkeskunskap och erfarenhet som de flesta innehar men ny kunskap och nya perspektiv måste hela tiden överföras.

En öppenhet för kompetensutveckling medför ett värde för såväl berörda personer, vårdgivare/vårdtagare, som för arbetsplatsen.

 

Utbildningen innehåller information om produktsäkerhet med riskanalys, produktkännedom & handhavande.

Boka din utbildning idag

Välj mellan flera olika föreläsningar och utbildningar. 

Vi kan också skräddarsy en utbildning så den passar era behov.