Säkerställ så er personal
har rätt kunskap

För att upprätthålla en hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö,

krävs förståelse om hur en produkt ska användas och i vilket syfte.

Kompetent assistans

Kompetensutveckling inom produkthantering för all typ av vårdpersonal.

Säkerställer arbetsmiljö och ökar säkerheten vid produkthantering, både för vårdgivare och vårdtagare.

 

Det är viktigt att all personal vet hur man använder medicintekniska produkter på rätt sätt.

All användning medför nämligen något slag av risk i större eller mindre grad, även då utrustningen används på avsett sätt.


Personalen bör återkommande utbildas i hur man använder och sköter utrustningen så att kompetensen nås och bibehålls.

Boka din utbildning idag

Välj mellan flera olika föreläsningar och utbildningar. 

Vi kan också skräddarsy en utbildning så den passar era behov.